ENROLMENT FORM

ZAPRASZAMY do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Upon receipt of the form, we will invite you to a meeting.

If you have any questions, please contact the school office: 515-789-269

Wybierz formularz

Formularz zgłoszeniowy Klasy 0-3

1. APLIKACJA DO KLASY MIĘDZYNARODOWEJ
The application concerns class (cross the appropriate)
Field is required!
Field is required!
2. UCZEŃ
Student
2.1 Imię/ Imiona i nazwisko:
Name(s) and Surname of the child:
Field is required!
Field is required!
2.2 Data urodzenia:
Date of birth:
Field is required!
Field is required!
2.3 Miejsce urodzenia:
Place of birth:
Field is required!
Field is required!
2.4 Numer PESEL:
PESEL number (if none, the passport number):
Field is required!
Field is required!
2.5 Obywatelstwo:
Nationality:
Field is required!
Field is required!
2.6 Adres zamieszkania:
Place of residence:
Field is required!
Field is required!
2.7 Planowana data rozpoczęcia nauki:
Planned starting date:
Wybierz datę
Field is required!
Field is required!
2.8 Nazwa publicznej szkoły rejonowej (zależna od adresu zamieszkania):
Public school for the area (based on place of residence):
Field is required!
Field is required!
2.9 Adres szkoły rejonowej:
The address of the public school for the area:
Field is required!
Field is required!
3. EDUKACJA
Education to date
3.1 Nazwa przedszkola:
Name of the institution:
Field is required!
Field is required!
3.3 Adres przedszkola:
Address:
Field is required!
Field is required!
3.5 Nauczanie w przedszkolu w języku:
Schooling language:
Field is required!
Field is required!
3.2 Nazwa szkoły:
Name of the institution:
Field is required!
Field is required!
3.4 Adres szkoły:
Address:
Field is required!
Field is required!
3.6 Nauczanie w przedszkolu w języku:
Schooling language:
Field is required!
Field is required!
4. JĘZYK
Language(s)
4.1 Język ojczysty:
Native language:
Field is required!
Field is required!
4.2 Język używany w domu:
Language(s) spoken at home:
Field is required!
Field is required!
4.3 Poziom języka angielskiego:
Level of English:
Field is required!
Field is required!
4.4 Poziom języka polskiego:
Level of Polish
Field is required!
Field is required!
4.5 Czy wcześniejsza edukacja przebiegała w języku angielskim:
Was the previous education conducted in English:
Field is required!
Field is required!
4.6 Czy uczeń uczył się wcześniej innych języków:
Did my child learn any other foreign languages before:
Field is required!
Field is required!
4.7 Jakiego drugiego języka chcielibyście Państwo, aby uczeń uczył się od klasy 7?
What additional foreign language would you like your child to learn since Class 7?:
Field is required!
Field is required!
5. POTRZEBY EDUKACYJNE
Educational needs
5.1 Mocne strony ucznia:
My child’s strength:
Field is required!
Field is required!
5.2 Trudności edukacyjne:
My child’s educational challenges and difficulties:
Field is required!
Field is required!
5.3 Czy dziecko ma szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach, osiągnięcia sportowe? Jakie?
Does my child have any exceptional successes or accomplishments in subject competitions/sport, etc.? What sort of?
Field is required!
Field is required!
5.4 Czy dziecko słucha ze skupieniem czytanej mu bajki?
Does the child attentively listen to tales that are read to them?
Field is required!
Field is required!
5.5 Czy wiedza dziecka w pewnych obszarach wykracza poza materiał szkolny i z czego to wynika?
Is my child competent in any areas to a much greater extent than stipulated by the school programme? If yes, why is it the case?
Field is required!
Field is required!
5.6 Czy dziecko ma specyficzne zainteresowania, pasje lub uzdolnienia, które mogą mieć szczególny wpływ na przebieg jego procesu edukacji w szkole?
Does my child have any special interests, passions, talents that can influence the educational process?
Field is required!
Field is required!
5.7 Jak długo dziecko potrafi skupić uwagę na czynnościach typu rysowanie, czytanie, granie w grę planszową?
What is the attention span of my child as regards activities such as drawing, reading, playing board games?
Field is required!
Field is required!
5.8 Czy dziecko było kiedykolwiek skierowane na konsultację ze specjalistą? (np. Logopeda, audiolog, 4sychology, psychiatra, pedagog?)
Was my child ever directed to a consultation with a specialist (speech therapist, audiologist, psychologist, psychiatrist, pedagogue?)
Field is required!
Field is required!
5.9 Czy posiadacie Państwo jeden z wymienionych dokumentów? (Jeśli tak kopia dokumentu musi być dostarczona razem z z aplikacją)
Do you have any of the following opinions and statements about your child from psychological counselling agencies? (If yes, please submit it together with the application form)
Field is required!
Field is required!
5.10 Czy uczeń kiedykolwiek powtarzał klasę?
Did my child ever resit the school year?
Field is required!
Field is required!
5.11 Czy dziecko umie czytać?
Can my child read?
Field is required!
Field is required!
5.12 Czy dziecko umie liczyć?
Can my child count?
Field is required!
Field is required!
5.13 Czy dziecko umie pisać?
Can my child write?
Field is required!
Field is required!
5.14 Jakie 3 zajęcia dodatkowe wybralibyście Państwo dla swojego dziecka? (proszę zaznaczyć)
Which 3 extracurricular activities would be likely to choose for your child? (Please check)
Field is required!
Field is required!
6. DANE RODZICÓW
Legal Caretakers’ data
Dane kontaktowe Ojca
Contact data – Father
6.1 Imię i nazwisko:
Name and Surname:
Field is required!
Field is required!
6.3 Adres e-mail:
E-mail address:
Field is required!
Field is required!
6.5 Adres zamieszkania:
Place of residence:
Field is required!
Field is required!
6.7 Miejsce pracy:
Employer:
Field is required!
Field is required!
6.9 Numer PESEL:
PESEL number:
Field is required!
Field is required!
6.11 Numer telefonu
Telephone number:
Field is required!
Field is required!
Dane kontaktowe Matki
Contact data – Mother
6.2 Imię i nazwisko:
Name and Surname:
Field is required!
Field is required!
6.4 Adres e-mail:
E-mail address:
Field is required!
Field is required!
6.6 Adres zamieszkania:
Place of residence:
Field is required!
Field is required!
6.8 Miejsce pracy:
Employer:
Field is required!
Field is required!
6.10 Numer PESEL:
PESEL number:
Field is required!
Field is required!
6.12 Numer telefonu
Telephone number:
Field is required!
Field is required!
7. JEDZENIE / DIETA
Eating / diet
7.1 Je wszystko (większość potraw):
My child eats everything (most types of food):
Field is required!
Field is required!
7.2 Jest niejadkiem:
My child is a fussy eater:
Field is required!
Field is required!
7.3 Jakich potraw nie lubi jeść dziecko?
What dishes does my child dislike?
Field is required!
Field is required!
7.4 Jakie potrawy dziecko uwielbia jeść?
What dishes does my child particularly like?
Field is required!
Field is required!
7.5 Zalecenia związane z dietą:
Any dietary requirements:
Field is required!
Field is required!
8. STAN ZDROWIA
Health
8.1 Czy dziecko często choruje?
Does my child become sick often?
Field is required!
Field is required!
8.2 Na jakie choroby dziecko choruje najczęściej?
What recurring diseases does my child suffer from most frequently?
Field is required!
Field is required!
8.3 Jakie zakaźne choroby dziecko przebyło?
What infectious diseases did my child undergo?
Field is required!
Field is required!
8.4 Inne poważne choroby:
Any other serious health conditions:
Field is required!
Field is required!
8.5 Czy w rozwoju dziecka występowały zaburzenia, nieprawidłowości?
Did my child experience any dysfunctions or developmental impairments?
Field is required!
Field is required!
8.6 Czy dziecko jest pod stałą opieką lekarza specjalisty? (Jeśli tak to jakiego specjalisty, od kiedy?)
Is my child under constant specialist’s care? (If yes, what sort of specialist is it?)
Field is required!
Field is required!
8.7 Inne istotne informacje o rozwoju dziecka:
Any other significant information on child’s development:
Field is required!
Field is required!
8.8 Czy dziecko przyjmuje jakieś leki?
Does my child take any regular medicine? What sort of?
Field is required!
Field is required!
8.9 Czy dziecko ma chorobę lokomocyjną?
Does my child have motion sickness?
Field is required!
Field is required!
8.10 Czy dziecko nosi: okulary, aparat słuchowy, wkładki korekcyjne do butów, inne – wymienić jakie?
Does my child use any of the following: glasses, hearing aid, orthopedic shoes inserts, other – state what?
Field is required!
Field is required!
8.11 Czy dziecko ma alergie? Na co uczulone jest dziecko i jakie miewa objawy alergiczne?
Does my child have allergies? If yes, what sort of and what are the symptoms?
Field is required!
Field is required!
9. ZACHOWANIE DZIECKA
Child’s behaviour
9.1 Proszę zaznaczyć cechy, które według Pani/Pana najlepiej opisują dziecko:
Please circle the qualities that best describe your child:
Field is required!
Field is required!
9.2 Jakie inne cechy opisują Państwa dziecko?
What other qualities describe your child well?
Field is required!
Field is required!
9.3 Jak dziecko radzi sobie w sytuacjach konfliktowych?
How does my child deal with conflicts?
Field is required!
Field is required!
9.4 Jak długo dziecko radzi sobie z trudną sytuacją? (np. przegranie w grę, kłótnia z kolegą itp.)
How does my child deal with a difficult situation? (e.g. losing a game, an argument with a peer, etc.)
Field is required!
Field is required!
9.5 Czy są sytuacje, czy przedmioty, których dziecko nie lubi, nie akceptuje lub się boi? (Jeśli tak to jakie?)
Are there any situations or objects which your child dislikes a lot/does not accept/is afraid of? (If yes, what sort of?)
Field is required!
Field is required!
9.6 Jak najchętniej dziecko spędza wolny czas?
What does your child like doing in their free time?
Field is required!
Field is required!
9.7 Czym dziecko się interesuje? Proszę wymienić również preferowane aktywności, ulubione gry, zabawy, opowiadania, bajki.
What are your child’s interests? Please state their preferred activities, games, plays, stories, cartoons.
Field is required!
Field is required!
9.8 Emocje – jak dziecko reaguje w złości?
Emotions – how does my child react when irritated?
Field is required!
Field is required!
9.9 Jakie obowiązki ma dziecko w domu?
What chores does the child do at home? Please list the different chores.
Field is required!
Field is required!
9.10 Jak będziecie Państwo wspierać nauczyciela?
What you as a parent can do to support the teacher?
Field is required!
Field is required!
9.11 Jak będziecie Państwo wspierać i angażować się w życie szkoły?
How can you be engaged in the school life?
Field is required!
Field is required!
9.12 Inne ważne informacje o dziecku:
Any other important information about your child’s behaviour:
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

Formularz zgłoszeniowy Klasy 4-8

1. APLIKACJA DO KLASY MIĘDZYNARODOWEJ
The application concerns class (cross the appropriate)
Field is required!
Field is required!
2. UCZEŃ
Student
2.1 Imię/ Imiona i nazwisko:
Name(s) and Surname of the child:
Field is required!
Field is required!
2.2 Data urodzenia:
Date of birth:
Field is required!
Field is required!
2.3 Miejsce urodzenia:
Place of birth:
Field is required!
Field is required!
2.4 Numer PESEL:
PESEL number (if none, the passport number):
Field is required!
Field is required!
2.5 Obywatelstwo:
Nationality:
Field is required!
Field is required!
2.6 Adres zamieszkania:
Place of residence:
Field is required!
Field is required!
2.7 Planowana data rozpoczęcia nauki:
Planned starting date:
Wybierz datę
Field is required!
Field is required!
2.8 Nazwa publicznej szkoły rejonowej (zależna od adresu zamieszkania):
Public school for the area (based on place of residence):
Field is required!
Field is required!
2.9 Adres szkoły rejonowej:
The address of the public school for the area:
Field is required!
Field is required!
3. EDUKACJA
Education to date
3.1 Nazwa przedszkola:
Name of the institution:
Field is required!
Field is required!
3.3 Adres przedszkola:
Address:
Field is required!
Field is required!
3.5 Nauczanie w przedszkolu w języku:
Schooling language:
Field is required!
Field is required!
3.2 Nazwa szkoły:
Name of the institution:
Field is required!
Field is required!
3.4 Adres szkoły:
Address:
Field is required!
Field is required!
3.6 Nauczanie w przedszkolu w języku:
Schooling language:
Field is required!
Field is required!
4. JĘZYK
Language(s)
4.1 Język ojczysty:
Native language:
Field is required!
Field is required!
4.2 Język używany w domu:
Language(s) spoken at home:
Field is required!
Field is required!
4.3 Poziom języka angielskiego:
Level of English:
Field is required!
Field is required!
4.4 Poziom języka polskiego:
Level of Polish
Field is required!
Field is required!
4.5 Czy wcześniejsza edukacja przebiegała w języku angielskim:
Was the previous education conducted in English:
Field is required!
Field is required!
4.6 Czy uczeń uczył się wcześniej innych języków:
Did my child learn any other foreign languages before:
Field is required!
Field is required!
4.7 Jakiego drugiego języka chcielibyście Państwo, aby uczeń uczył się od klasy 7?
What additional foreign language would you like your child to learn since Class 7?:
Field is required!
Field is required!
5. POTRZEBY EDUKACYJNE
Educational needs
5.1 Mocne strony ucznia:
My child’s strength:
Field is required!
Field is required!
5.2 Trudności edukacyjne:
My child’s educational challenges and difficulties:
Field is required!
Field is required!
5.3 Czy dziecko ma szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach, osiągnięcia sportowe? Jakie?
Does my child have any exceptional successes or accomplishments in subject competitions/sport, etc.? What sort of?
Field is required!
Field is required!
5.4 Czy wiedza dziecka w pewnych obszarach wykracza poza materiał szkolny i z czego to wynika?
Is my child competent in any areas to a much greater extent than stipulated by the school programme? If yes, why is it the case?
Field is required!
Field is required!
5.5 Czy uczeń ma specyficzne zainteresowania, pasje lub uzdolnienia, które mogą mieć szczególny wpływ na przebieg jego procesu edukacji w szkole?
Does my child have any special interests, passions, talents that can influence the educational process?
Field is required!
Field is required!
5.6 Jak długo uczeń potrafi skupić się na lekcji?
What is the attention span of my child as regards following the class?
Field is required!
Field is required!
5.7 Czy uczeń było kiedykolwiek skierowane na konsultację ze specjalistą? (np. Logopeda, audiolog, 4sychology, psychiatra, pedagog?)
Was my child ever directed to a consultation with a specialist (speech therapist, audiologist, psychologist, psychiatrist, pedagogue?)
Field is required!
Field is required!
5.8 Czy posiadacie Państwo jeden z wymienionych dokumentów? (Jeśli tak kopia dokumentu musi być dostarczona razem z z aplikacją)
Do you have any of the following opinions and statements about your child from psychological counselling agencies? (If yes, please submit it together with the application form)
Field is required!
Field is required!
5.9 Czy uczeń kiedykolwiek powtarzał klasę?
Did my child ever resit the school year?
Field is required!
Field is required!
5.10 Jakie obowiązki ma uczeń w domu?
What duties does my child perform at home?
Field is required!
Field is required!
5.11 Jaki jest ulubiony przedmiot ucznia w szkole?
What is my child’s favourite school subject?
Field is required!
Field is required!
5.12 Jaki przedmiot uczeń lubi najmniej?
What is my child’s least favourite school subject?
Field is required!
Field is required!
5.13 Czym uczeń się interesuje? Proszę wymienić również preferowane aktywności.
What are my child’s interests? Please list all the preferred activities.
Field is required!
Field is required!
5.14 Jaką średnią uczeń miał w ubiegłym roku szkolnym?
What was my child’s grade average last school year?
Field is required!
Field is required!
5.15 Jaką średnią uczeń miał na semestr w tym roku szkolnym?
What was this semester’s grade average?
Field is required!
Field is required!
5.16 Jakie zachowanie uczeń miał w ubiegłym roku szkolnym?
What was my child’s behavior grade last year?
Field is required!
Field is required!
5.17 Jakie zachowanie uczeń miał na semestr w tym roku szkolnym?
What was my child’s behavior grade this semester?
Field is required!
Field is required!
5.18 Jakie 3 zajęcia dodatkowe wybralibyście Państwo dla swojego dziecka? (proszę zaznaczyć)
Which 3 extracurricular activities would be likely to choose for your child? (Please check)
Field is required!
Field is required!
Dane kontaktowe Ojca
Contact data – Father
6.1 Imię i nazwisko:
Name and Surname:
Field is required!
Field is required!
6.3 Adres e-mail:
E-mail address:
Field is required!
Field is required!
6.5 Numer telefonu:
Telephone number:
Field is required!
Field is required!
6.7 Adres zamieszkania:
Place of residence:
Field is required!
Field is required!
6.9 Miejsce pracy:
Employer:
Field is required!
Field is required!
6.11 Telefon do pracy:
Telephone during work hours:
Field is required!
Field is required!
6.12 Seria i numer dowodu osobistego:
ID card number and series:
Field is required!
Field is required!
Dane kontaktowe Matki
Contact data – Mother
6.2 Imię i nazwisko:
Name and Surname:
Field is required!
Field is required!
6.4 Adres e-mail:
E-mail address:
Field is required!
Field is required!
6.6 Numer telefonu:
Telephone number:
Field is required!
Field is required!
6.8 Adres zamieszkania:
Place of residence:
Field is required!
Field is required!
6.10 Miejsce pracy:
Employer:
Field is required!
Field is required!
6.12 Telefon do pracy:
Telephone during work hours:
Field is required!
Field is required!
6.13 Seria i numer dowodu osobistego:
ID card number and series:
Field is required!
Field is required!
7. JEDZENIE / DIETA
Eating / diet
7.1 Je wszystko (większość potraw):
My child eats everything (most types of food):
Field is required!
Field is required!
7.2 Jest niejadkiem:
My child is a fussy eater:
Field is required!
Field is required!
7.3 Jakich potraw nie lubi jeść dziecko?
What dishes does my child dislike?
Field is required!
Field is required!
7.4 Jakie potrawy dziecko uwielbia jeść?
What dishes does my child particularly like?
Field is required!
Field is required!
7.5 Zalecenia związane z dietą:
Any dietary requirements:
Field is required!
Field is required!
8. STAN ZDROWIA
Health
8.1 Czy uczeń często choruje?
Does my child become sick often?
Field is required!
Field is required!
8.2 Na jakie choroby uczeń choruje najczęściej?
What recurring diseases does my child suffer from most frequently?
Field is required!
Field is required!
8.3 Jakie zakaźne choroby dziecko przebyło?
What infectious diseases did my child undergo?
Field is required!
Field is required!
8.4 Inne poważne choroby:
Any other serious health conditions:
Field is required!
Field is required!
8.5 Czy w rozwoju ucznia występowały zaburzenia, nieprawidłowości?
Did my child experience any dysfunctions or developmental impairments?
Field is required!
Field is required!
8.6 Czy uczeń jest pod stałą opieką lekarza specjalisty? (Jeśli tak to jakiego specjalisty, od kiedy?)
Is my child under constant specialist’s care? (If yes, what sort of specialist is it?)
Field is required!
Field is required!
8.7 Inne istotne informacje o rozwoju ucznia:
Any other significant information on child’s development:
Field is required!
Field is required!
8.8 Czy uczeń przyjmuje jakieś leki?
Does my child take any regular medicine? What sort of?
Field is required!
Field is required!
8.9 Czy uczeń ma chorobę lokomocyjną?
Does my child have motion sickness?
Field is required!
Field is required!
8.10 Czy dziecko nosi: okulary, aparat słuchowy, wkładki korekcyjne do butów, inne – wymienić jakie?
Does my child use any of the following: glasses, hearing aid, orthopedic shoes inserts, other – state what?
Field is required!
Field is required!
8.11 Czy uczeń ma alergie? Na co uczulone jest dziecko i jakie miewa objawy alergiczne?
Does my child have allergies? If yes, what sort of and what are the symptoms?
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

Contact

social media:

Nasza szkoła – World Primary School – bierze udział w unijnym programie dla szkół, wspieranym finansowo przez Unię Europejską
Program finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego
en_GB

Drzwi otwarte 02.03.2024

Zapraszamy do zapisów na drzwi otwarte 2 GRUDNIA lutego do naszej szkoły i przedszkola.
OPEN DAY on December 02, 2023

0
Koszyk
  • No products in the cart.