CAMBRIDGE PRIMARY PROGRAMME (5-10 rok życia)

NASZA EDUKACJA PRZYGOTOWUJE DO ŻYCIA W SZYBKO ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

Program Cambridge Primary w World Primary School realizowany jest od 5 roku życia. Program charakteryzuje się wyznaczaniem najwyższych standardów nie tylko w zakresie treści przedmiotowych, ale także opiera się na filozofii budującej współczesną sylwetkę absolwenta, podkreślającą umiejętności, które są ważne i rozwijają samoświadomość procesu uczenia się, refleksyjność, logiczne myślenie, krytycyzm, umiejętność postrzegania świata z różnych perspektyw, odpowiedzialność i elastyczność.

JAK PRACUJEMY?

BO NAJWAŻNIEJSZY JEST UCZEŃ…

Wspieramy naszych uczniów w podejmowaniu wyzwań, a także w trudnościach. Oferujemy poranne zajęcia wspierające ćwiczenie wybranych umiejętności, wspieramy indywidualne inicjatywy. Towarzyszymy naszym uczniom w rozwijaniu pasji, w WPS odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych na których uczniowie mogą prezentować odkryte talenty i ćwiczyć wystąpienia publiczne.

pl_PL