World

Primary School

Międzynarodowa Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie

O szkole

Szanowni Państwo!

MISJA

Chcemy uczyć i wychowywać młodych obywateli świata znających języki obce, samodzielnych w myśleniu, mających poczucie własnej wartości, kreatywnych i odpowiedzialnych. 

Dbamy o harmonijny i wszechstronny rozwój naszych uczniów, wspieramy ich pasje, staramy się inspirować, pomagać i zachęcać do pracy na każdym etapie drogi edukacyjnej.
Tworzymy bezpieczne i przyjazne warunki do samorozwoju, uczymy tolerancji, szacunku i otwartości na problemy współczesnego świata.

Wzbudzamy ciekawość
świata

Propagujemy otwartość
na świat

Pielęgnujemy nasze tradycje w kontekście bogactwa świata

Patrzymy na świat z perspektywy
naszej ojczyzny

Zapraszamy w podróż dookoła
świata

Stawiamy pytania dotyczące
przyszłości świata

Wzbogacamy wiedzę
o świecie

Kameralność

Nasza szkoła podstawowa przeznaczona jest dla uczniów od 1 do 8 klasy. Kameralne grupy, maksymalnie 18 – osobowe, sprzyjają indywidualizacji pracy z uczniem, uwzględniając jego potrzeby, zainteresowania, a przede wszystkim możliwości rozwoju. Podczas zajęć uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności poprzez aktywne metody nauczania: gry edukacyjne, projekt edukacyjny dramę, dyskusje. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia IT oraz różne formy pracy, np. Pracę indywidualną, w grupach. Chcemy zapraszać gości również jak my ciekawych świata. Ważny dla nas jest rozwój fizyczny, dlatego stawiamy na sport.

dwujęzyczność

Jak realizujemy program dwujęzyczny?

World Primary School jest szkołą z Międzynarodową Akredytacją – Cambridge Assessment International Education – Cambridge International School. Realizujemy program Cambridge Primary & Lower Secondary. Uczniowie uczą się przedmiotów w języku angielskim takich jak: Science, Mathematics, Global Perspectives, General English. Nasza kadra jest międzynarodowa, dzięki temu język angielski jest obecny również poza zajęciami edukacyjnymi, na przerwach i zajęciach dodatkowych.


Więcej informacji o programie znajduje się w zakładce Założenia programowe

Dlaczego warto?

Okres przedszkola i szkoły podstawowej to najlepszy czas na rozwinięcie dwujęzyczności ze względu na naturalną i wrodzoną zdolność do przyswajania języka. Płynne posługiwanie się drugim językiem nie jest jedyną korzyścią wynikającą z procesu zanurzania w języku. Wraz z umiejętnościami językowymi w parze idą kreatywność, zdolności poznawcze, inteligencja i elastyczność. Uczniowie myślą nieszablonowo, łatwiej adaptują się do zmian, potrafią szukać alternatywnych rozwiązań problemowych sytuacji.

Kadra

Marta Kowalska

Prezes Zarządu

Anna bzowska

Dyrektor Przedszkola i Szkoły Podstawowej

Katarzyna Ozkara

Homeroom teacher

Marisa van Niekerk

Homeroom teacher

Dominika Bręczewska

Psycholog

Zuzanna Andrzejewska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Monika
Tabat

Nauczyciel rytmiki, muzyki

Kasia
Błażek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Klaudia Krajnik

Edukacja wczesnoszkolna, Playroom Teacher

Katarzyna Prynkiewicz

Nauczyciel tańca

Agnieszka Wierzbicka-Bodus

Playroom Teacher

NASZA PRZESTRZEŃ

Kliknij tutaj
Poprzedni
Następny

Zadania domowe

Duży nacisk kładziemy na naukę w szkole, gdzie uczeń współpracuje z nauczycielem i to z nim rozwiewa wątpliwości, zadaje pytania, rozwiązuje zagadnienia. Po powrocie do domu chcemy, aby czas wypełniony był odpoczynkiem, budowaniem relacji z rodzicami, rodzeństwem czy rówieśnikami. Tak zwany czas po szkole powinien być poświęcony na rozwijanie pasji, czytanie książek czy wypełnianie domowych obowiązków.

Szkoła bez dzwonka

World Primary School jest szkołą bez dzwonka. Nauczyciele w klasach 1-3 dopasowują przerwy do potrzeb uczniów, obserwują poziom energii w klasie, mają możliwość wykorzystać chwile skupienia uczniów i nie przeszkadzać im sztywnymi ramami czasowymi.
W klasach 4-8 poszczególne zajęcia kończą się zgodnie z planem lekcji. Często przedmioty prowadzone są w ramach bloku humanistycznego, przyrodniczego, ścisłego. W trakcie bloku nauczyciel decyduje o momencie przerwy, biorąc pod uwagę poziom skupienia w klasie, potrzeby uczniów i realizowany temat.

Nasze relacje