FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAPRASZAMY wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Po otrzymaniu formularza zaprosimy Państwa na spotkanie.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: 515-789-269

1. APLIKACJA DO GRUPY
The application concerns group (cross the appropriate)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
2. DANE DZIECKA
Child’s data
2.1 Imię/ Imiona i nazwisko:
Name(s) and Surname of the child:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
2.2 Data urodzenia:
Date of birth:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
2.3 Miejsce urodzenia:
Place of birth:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
2.4 Adres zamieszkania:
Place of residence:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
2.5 Numer PESEL:
PESEL number (if none, the passport number):
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
2.6 Planowana data rozpoczęcia nauki:
Planned starting date:
Wybierz datę
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
2.7 Dotychczasowy przebieg edukacji: (Nazwa przedszkola, rok szkolny, adres)
Education to date (Name of institution, school year, address)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
2.8 Rodzeństwo (imię i nazwisko, rok urodzenia)
Siblings (Name and surname, birth year)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
3. OPIEKUNOWIE PRAWNI
Legal caretakers
Dane kontaktowe Ojca
Contact data - Father
3.1 Imię i nazwisko:
Name and Surname:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
3.3 Adres e-mail:
E-mail address:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
3.5 Adres zamieszkania:
Place of residence:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
3.7 Miejsce pracy:
Employer:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
3.9 Numer telefonu:
Telephone number
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
3.11 Numer telefonu do pracy:
Telephone during work hours
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
3.13 Seria i numer dowodu osobistego
ID card number and series
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dane kontaktowe Matki
Contact data - Mother
3.2 Imię i nazwisko:
Name and Surname:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
3.4 Adres e-mail:
E-mail address:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
3.6 Adres zamieszkania:
Place of residence:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
3.8 Miejsce pracy:
Employer:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
3.10 Numer telefonu:
Telephone number
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
3.12 Numer telefonu do pracy:
Telephone during work hours
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
3.13 Seria i numer dowodu osobistego
ID card number and series
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
3.14 Ważne informacje mogące mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu (stan zdrowia, alergie):
Important information concerning child's well-being at school (permanent health issues, allergies):
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
3.15 Informacje o posiadanych opiniach/orzeczeniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej:
Information about issued opinions and statements from psychological counselling agencies:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
3.16 Informacja o poziomie nauki języka angielskiego (czy dziecko uczęszczało do przedszkola dwujęzycznego, czy rodzice są dwujęzyczni?)
Information about the level of English proficiency (any bilingual preschool experience? are parents bilingual?)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4. INFORMACJE O DZIECKU
Information about the child
A. Samodzielność
Independence (Tic whichever applies)
4A.1 Dziecko potrafi samo się już ubierać
My child can dress up themselves
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4A.2 Ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych
My child dresses up with some adult's help
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4A.3 Wymaga pomocy przy ubieraniu się
My child needs help with dressing up
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4A.4 Potrafi samo spożywać posiłki
My child can eat meals on their own
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4A.5 Pamięta o potrzebach fizjologicznych
My child remembers about using the toilet
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4A.6 Potrzebuje pomocy przy korzystaniu z toalety
My child needs help with using the toilet
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4A.7 Czy dziecko miało kontakt z językiem angielskim?
My child had some contact with the English language
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
B. Spanie (Wybierz odpowiedź)
Sleeping
4B.1 Lubi spać, chętnie śpi po obiedzie.
My child likes sleeping, finds it easy to sleep after lunch
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4B.2 Nie lubi spać, ale chętnie leżakuje
My child doesn't like sleeping but likes lying down to rest.
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4B.3 Nie śpi w ogóle
My child doesn't like sleeping during the day, whatsoever.
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
C. Jedzenie
Eating
4C.1 Je wszystko (większość potraw)
My child eats everything (most types of food)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4C.2 Jest niejadkiem
My child is a fussy eater
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4C.3 Jakich potraw nie lubi jeść dziecko?
What dishes does my child dislike?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4C.4 Jakie potrawy dziecko uwielbia jeść?
What dishes does my child dislike?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4C.5 Zalecenia związane z dietą
Any dietary requirements or recommendations
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
D. Stan zdrowia
Health
4D.1 Czy dziecko często choruje?
Does my child become sick often?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4D.2 Na jakie choroby dziecko choruje najczęściej?
What recurring diseases does my child suffer from most frequently?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4D.3 Jakie zakaźne choroby dziecko przebyło?
What infectious diseases did my child undergo?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4D.4 Inne poważne choroby:
Any other serious health conditions:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4D.5. Czy w rozwoju dziecka występowały zaburzenia, nieprawidłowości?
Did my child experience any dysfunctions or developmental impairments?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4D.6 Czy dziecko jest pod stałą opieką lekarza specjalisty? (Jeśli tak to jakiego specjalisty, od kiedy?)
Is my child under constant specialist's care? (If yes, what sort of specialist is it? Since when?)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4D.7 Inne istotne informacje o rozwoju dziecka:
Any other significant information on child's development:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4D.8 Czy dziecko przyjmuje jakieś leki?
Does my child take any regular medicine? What sort of?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4D.9 Czy dziecko ma chorobę lokomocyjną?
Does my child have motion sickness?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4D.10 Czy dziecko nosi: okulary, aparat słuchowy, wkładki korekcyjne do butów, inne – wymienić jakie?
Does my child use any of the following: glasses, hearing aid, orthopedic shoes inserts, other – state what?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4D.11 Czy dziecko ma alergie? Na co uczulone jest dziecko i jakie miewa objawy alergiczne?
Does my child have allergies? If yes, what sort of and what are the symptoms?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
E. Zachowanie dziecka
Child’s behaviour
4E.1 Czy dziecko łatwo rozstaje się łatwo z mamą, lub tatą?
Does my child part with parents easily?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4E.2 Czy dziecko chętnie zostaje z osobami spoza najbliżej rodziny?
Does my child stay with unfamiliar people willingly?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4E.3 Proszę zaznaczyć cechy, które według Pani/Pana najlepiej opisują dziecko:
Please check the qualities that best describe your chil
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4E.4 Jakie inne cechy opisują Państwa dziecko?
What other qualities describe your child well?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4E.5 Jak dziecko radzi sobie w sytuacjach konfliktowych
How does my child deal with conflicts?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4E.6 Emocje – jak dziecko reaguje w złości?
Emotions – how does my child react when irritated?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4E.7 Czy są sytuacje, czy przedmioty, których dziecko nie lubi, nie akceptuje lub się boi? (Jeśli tak to jakie?)
Are there any situations or objects which your child dislikes a lot/does not accept/is afraid of? (If yes, what sort of?)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4E.8 Jak najchętniej dziecko spędza wolny czas?
What does your child like doing in their free time?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4E.9 Czym dziecko się interesuje? Proszę wymienić również preferowane aktywności, ulubione gry, zabawy, opowiadania, bajki.
What does your child like doing in their free time?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4E.10 Czy dziecko słucha ze skupieniem czytanej mu bajki?
Does the child attentively listen to tales that are read to them?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4E.11 Jakie obowiązki ma dziecko w domu?
What chores does the child do at home? Please list the different chores.
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4E.12 Jak będziecie Państwo wspierać nauczyciela?
How will you support the teacher?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4E.13 Jak będziecie Państwo wspierać i angażować się w życie szkoły?
How can you be engaged in the school life?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4E.14 Inne ważne informacje o dziecku:
Any other important information about your child's behaviour:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
F. Potrzeby edukacyjne
Educational needs
4F.1 Czy wiedza dziecka w pewnych obszarach wykracza poza materiał przedszkolny i z czego to wynika?
Does my child’s knowledge in any field extends the standard preschool level? What does this cause?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4F.2 Czy dziecko ma specyficzne zainteresowania, pasje lub uzdolnienia, które mogą mieć szczególny wpływ na przebieg jego procesu edukacji w przedszkolu?
Does my child have specific interests, passions or talents that may particularly influence their preschool education process?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
4F.3 Jakie 3 zajęcia dodatkowe wybralibyście Państwo dla swojego dziecka? (proszę zaznaczyć)
Which 3 extracurricular activities would be likely to choose for your child? (Please check)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

dane kontaktowe:

social media:

Angielskie przedszkole Poznań
Polsko angielskie przedszkole
Prywatne przedszkole Suchy las
Przedszkole anglojęzyczne
Przedszkole językowe Poznań
International kindergarden
British kindergarden

pl_PL
0
Koszyk
  • No products in the cart.